Nuwemaan

Die kalender wat ons huidiglik wêreldwyd gebruik, word die Gregorian Kalender genoem. Hierdie kalender is in 1582 ingestel deur die Katolieke Pous, Gregory XIII, om die Julian Kalender te vervang. Die Gregorian Kalender is ‘n sogenaamde “Solar Calender” en is gebaseer op die tyd wat dit die aarde neem om rondom die son te wentel.… Continue reading Nuwemaan

Published
Categorized as Feeste

Die Heilige Naam van God

Die Bybel verwys meer as 700 keer na die Naam van God en gee sodoende ‘n aanduiding dat die gebruik daarvan vir Hom ‘n gewigtige saak is. Volgens Joodse oortuiging is die gebruik van verskilllende name vir God in die Skrifte ‘n aanduiding van Sy identiteit, karakter en reputasie. Ons Verlosser – Sy Naam is… Continue reading Die Heilige Naam van God

Published
Categorized as Inligting

Hou Die Sabbat Heilig

As jy nie op die Sabbat oortree nie – op my heilige dag doen net wat jy wil nie – as jy die Sabbat ‘n vreugde noem; as jy die heilige dag van YHVH in ere hou, as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie en nie handel dryf nie, sal… Continue reading Hou Die Sabbat Heilig

Published
Categorized as Feeste

Nuwe Jaar vir Bome

TU B’SHEVAT beteken: 15de Shevat, waar Shevat die 11de maand op die Bybelse kalender is. Die dag staan ook bekend as die Nuwe Jaar vir Bome. Dit verwys na die opdrag wat God aan Israel gegee het in LEVITIKUS 19:23-25: En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, moet julle hulle vrugte… Continue reading Nuwe Jaar vir Bome

Published
Categorized as Feeste

Dit is My Feeste

Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie. EK IS God en daar is geen ander nie; EK IS God en daar is niemand soos Ek nie; wat van die begin af die einde verkondig en van die voortyd af wat nog nie… Continue reading Dit is My Feeste

Published
Categorized as Inligting

Sabbat – die Merk van God

Hierdie artikel bou voort op die vorige een. Ek raai lesers ten sterkste aan om eers “Die Weg van Yeshua” te lees vir beter begrip. Baie gelowiges is deesdae in rep en roer oor die Merk van die Dier. Daar is veral menigte bespiegelings oor die inentings teen die covid-19 virus wat deur die regering… Continue reading Sabbat – die Merk van God

Published
Categorized as Inligting

Die Weg van Yeshua

So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie. JEREMIA 6:16 Van die totale 44.8 miljoen bevolking in Suid-Afrika, verklaar 35.8… Continue reading Die Weg van Yeshua

Published
Categorized as Inligting