Wie is ek

Voordat ek verstaan het watter belangrike rol ‘n persoon se naam in sy lewe speel, was my twee eg Afrikaanse doopname vir baie jare vir my ‘n verleentheid. Ek het egter eendag ontdek Aletta beteken: gevleuelde een. En die geestelike begrip wat daaraan gebind word, is: waarheid en wysheid. Johanna beteken: God is genadig. En die geestelike begrip wat daaraan gebind word, is: verlossing.

Sedertdien is my boere-wortels vir my ‘n saak van eer. Maar my ouers het dit boonop goedgedink om my ‘n derde naam te gee. Een wat nie geregistreer is as deel van my name nie, maar wat bloot ‘n “noemnaam” is. Hierdie idee het al my onderwysers dronkgeslaan en dikwels verwarring veroorsaak in die sake-wêreld, maar uit my persoonlike oogpunt was dit juis hierdie noemnaam wat waarlik bepaal het wie ek is. Linette is van Franse oorsprong en dit beteken: ‘n klein voëltjie. Die geestelike betekenis daarvan is: heilig en mensliewend.

Voëls en visse is op die 5de dag van die Skepping gemaak en die geestelike begrip daaragter is die verspreiding van God se Woord wat in swerms en oor groot afstande regoor die aarde versprei sou word. Dit dui dus op die werking van die Heilige Gees wat op die eerste dag oor die chaos van die waters gesweef het. Daarom word die Heilige Gees ook uitgebeeld as die fladdering van ‘n duif.

Die Hebreeuse woord wat ook klein voëltjie beteken, is: Tsiporah. In die Bybel was Tshiporah een van die sewe dogters van die Medianitiese priester, Jethro (weereens ‘n verwysing na die sewe Geeste van God) en die vrou van Moses. In Eksodus lees ons hoe God in die middel van die nag van plan was om vir Moses dood te maak terwyl hy oppad was Egipte toe en in ‘n herberg oornag het. Moses het blykbaar nagelaat om sy seun te besny. Tsiporah het namens hom ingetree en sy lewe gered deur haar seun te besny. Volgens Hebreeuse oortuiging verteenwoordig ons voorvaders se vroue op ‘n geestelike vlak die werking van die Heilige Gees in hulle lewens. Besnydenis beteken om die sondige werke van die vlees uit jou lewe te sny. Lippe of die woorde wat ons uitspreek, verteenwoordig die Heilige Gees. Die wette en instellings van God is heilig en moet gespreek word deur liggame wat vervul is met die Heilige Gees. En hierin sien ek ook my roeping lê – om te doen wat die Gees van YHVH my op die hart druk.

Verder is dit vir my duidelik uit die Skrif dat familie stambome en wie ons voorouers was ‘n baie belangrike rol speel in ons lewens speel. My nooiensvan was Smit en ander vanne wat tot die vorming van my genetika bydra, is onder andere: Minnie, Louw, Van Zyl en Mans. Navorsing wys dat hierdie vanne afkomstig van ons Europese voorouers al die pad terug loop tot by die 12 seuns van Jakob wat uit hul slawerny in Egipte verlos is en met wie die Almagtige God Sy verbond by die berg Sinai opgestel het.

Ek is meer as 50 jaar gelede gebore in die plattelandse dorp Upington op die lowergroen walle van die Oranjerivier in die dorre Noordkaap. Na skool het ek in Kaapstad gaan studeer en daarna in Pretoria gewerk, waar ek en my man vir 18 jaar lank ons tuiste geskep het.

Vandag is ons bevoorreg om reeds vir 15 jaar in een van die mooiste dele in Suid-Afrika te bly, nadat ons tydens ‘n vakansie ons harte hier in die Tuinroete – heel toepaslik ook genoem Eden distrik – verloor het. Ons het dit ‘n gebedsaak gemaak en toe besluit om suksesvolle beroepe met standvastige inkomstes asook die gejaagde lewe in die stad prys te gee vir ‘n onseker en onstabiele entrepeneursbestaan in die rustige dorp langs die Suidkus genaamd George. Hier het ons regtig geleer wat dit beteken om elke behoefte van ons ten volle toe te vertrou aan ons hemelse Vader en op Hom te wag vir uitkoms in elke omstandigheid. En ons het nog nooit tekort geskied of honger gely nie en ons sal ook nooit nie, want Hy is getrou en regverdig. Hy is die Almagtige Elohim wat alles onderhou. Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vra.

Maar die pad tot hiertoe was in geen opsig ‘n maklike een nie. Dit het dikwels gepaard gegaan met die louterende vuur van trauma, hewige storms en diep waters. Want, tydens my matriek eind-eksamen tref ‘n frats ongeluk my suster se verloofte terwyl ons een naweek saamkuier by die Augrabiese waterval. Die rots waarteen hy saam met sy ouer broer en my jongste broer afgeklouter het, breek skielik onder hulle los. Die ander twee spring betyds na veiligheid, maar hy val en land op ‘n rotslys laer af teen die krans. Die reuse losgebreekte rots val egter met hom saam en oomblikke later land dit sekuur op sy kop. Die slag verpletter sy skedel.

Twee jaar later sluit my ander jonger broer by die Polisiemag aan. Hy en sy kamermaat maak hulle wapens skoon nadat hulle die dag by onluste betrokke was. Hulle speel Russian Roulette en hy misgis homself met die hoeveelheid koeëls in sy magesyn. Om op so ‘n jong ouderdom gekonfronteer te word met die skielike, traumatiese dood van mense wat nog maar aan die begin van hulle lewenspad gestaan het, dwing jou om nugter te begin oorweeg of jyself gereed is om onverwags te sterf.

Ek glo nie dit was toevallig dat die heel eerste preek wat ek toe hoor – aan die einde van my studies en my tuiste nou permanent in Pretoria – juis uit Openbaring was, waar Yeshua die gemeente in Laodicea waarsku Hy gaan hulle uitspoeg omdat hulle lou is nie. Dit het my in meer as een opsig op ‘n pad geplaas waar ek die volle waarheid wou ken, want hoe sou ek immers weet of ek besig was om God regtig in Gees en Waarheid te aanbid? En wat is die kans dat Yeshua dalk eendag met Sy wederkoms ook vir my gaan antwoord soos vir die Samaritaanse vrou by die put: julle weet nie wat julle aanbid nie?

So, nà meer as 15 jaar se aktiewe navorsing insamel en inligting uitsif, glo ek gelowiges het, sedert die eerste koms van die Seun van God, stelselmatig begin wegdwaal van die waarheid wat Hy – as Joodse Messias – aan Sy volgelinge geleer het. Huidiglik is daar wêreldwyd ‘n sterk beweging waarin menigtes besig is om te ontwaak en terug te draai na hierdie Weg.

En as ons die huidige gebeure in die wêreld wil verstaan, moet ons terug gaan na die geskiedenis van die 12 stamme van Israel. Die inwoners van die heilige land is vandag grotendeel Jode, afkomstig uit die stamme van Judah en Benyamin. Bybelse profesieë voorspel dat hulle in die toekoms onderwerp gaan word aan bittere vervolging. Maar wat van die res van die stamme van Israel?

Die Bybel maak dit duidelik dat hierdie stamme “regoor die aarde tussen die ander nasies verstrooi is”, maar waar presies? Beteken dit dan dat hulle uitgesterf het en nie nie langer ‘n doel het of deel is van Israel se geskiedenis nie? Die Bybel weerspreek hierdie denkwyse egter; nie alleenlik in die Ou Testament nie, maar ook in die Nuwe Testament. Bybelse profesieë voorspel dat hierdie stamme aan die einde van tyd ‘n menigte nasies sal wees wat die God van Israel gaan volg en in Jerusalem gaan aanbid van die uithoeke van die aarde af. Hierdie menigte is die verborge wortels van die ware Bruid van die Messias.

Hierdie kennis waartoe ek oor die jare heen gekom het, is huidiglik nodig om in ons eie moedertaal beskikbaar te gestel te word, want in Hoséa 4:6 staan daar: My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis ..

Mag elke artikel wat op hierdie blad verskyn dus tot groot seën en ware insig wees aan elke persoon wat in alle ywer begeer om die Ware God van Israel te soek en te vind. Die Een wat Homself geopenbaar het as YHVH, die Een wat is, wat was en wat sal wees.

En mag die genade en vrede van ons Hemelse Vader en van ons Messias Yeshua by almal van ons wees!