Die Negende Hebreeuse Maand – KISLEV

»  BLAAS DIE RAMSHORING

»  ELKE PERSOON STEEK ‘N KERS AAN

»  GEBED WORD GEDOEN DEUR VROULIKE PERSONE:

    Ons loof en eer U, Hemelse Vader. Dankie dat U vir ons die nuwemaan gee as ‘n  teken van hernuwing en as ‘n herrinnering dat ons weergebore is deur U Gees. Maak ons heilig soos U heilig is.

    Dankie dat U opnuut elke dag U genade oor ons uitstort en aan ons ontelbare geleenthede gee om ons skuld te bely – om oor te begin deur terug te draai na U.

    Mag die antieke lig van die maan  – wat voortdurend weerkaats – ons altyd herrinner aan U liefdevolle redding.

    Vul ons dae met goedheid en guns. Skenk aan ons die vermoë om ‘n standvastige inkomste te genereer sodat daar genoeg kos op ons tafel sal wees om met ander te kan deel.

    Vul ons met ywer om altyd ons beste te lewer in ons werk in alle omstandighede.

    Skenk aan ons reën op die regte tyd en genees ons van al ons kwale.

    Skenk aan ons ‘n lewe wat wys dat U ons Koning is. Gee dat ons ‘n afkeer sal kry aan enige vorm van sonde. Hou ons lewens vry van skande en skaamte.

    Skenk aan ons ‘n lewe van diensbaarheid aan mekaar en aan ander. Gee dat ons liefde vir U Woord daagliks sal toeneem en dat ons al nader en nader aan U sal beweeg.

    Skenk aan ons ‘n gesindheid waar die dinge wat ons begeer tot opbou van U koninkryk sal wees en in ooreenstemming met U wil is.

Amein.

» BETEKENIS VAN DIE MAAND SE NAAM:

KISLEV beteken: vertroue, sekuriteit of hoop. Die 9de en 10de maande op die Bybelse kalender word beskou as die donkerste maande van die jaar in die noordelike halfrond, omdat die dae al korter word en die nagte al langer. Die winter sonstilstand vind in die laaste week van KISLEV plaas. En omdat die fisiese altyd ‘n afbeelding van die geestelike is, weerspieël die toestand van die natuur dan inderdaad ook die gelowige se spirituele toestand.

Minder lig en meer donkerte kan beide in die natuurlike realm, sowel as die geestelike realm opgemerk word gedurende hierdie maand. Die natuur is ‘n goeie leermeester en is ‘n vaste getuie van God se Waarheid. Sò het die ligte wat HaShem op die 4de dag geskep het beide natuurlike en geestelike lig gegee aan die aarde en die skepsels daarop. Dit het die dag van die nag geskei en ook die lig van die donker. Maar die mens het ‘n neiging om die lig en die duisternis met mekaar te verwar, veral in ‘n geestelike konteks.

Die langste nag van die jaar – wintersonstilstand – val dan ook in die week waarin ons die Fees van Tempelwyding – Chanukah – vier. Gevolglik is dit die gepaste tyd waarin ons die “ligte van geloof” in ons lewens brandend moet hou.

In die Talmud (boek wat die tradisionele mondelingse wette en gematria bevat) word die verhaal vertel van hoe Adam feesgevier het op die dag van die wintersonstilstand:  “Adam is volgens oorlewering geskape op 1 TISHRI. Drie maande later kom hy toe skielik agter die dae begin korter word en hy roep benoud uit: Ek is gedoem! Omdat ek gesondig het, word die wêreld ophuut in duisternis gehul en alles keer weer terug na ‘n staat van wanorde en chaos. Dis die straf wat vanuit die hemel oor my uitgespreek is! En Adam begin vas en bid, terwyl hy skulderkenning doen. Na 8 dae merk hy toe op dat die dae weer langer begin word en hy roep uit: Dit is die sirkelgang van die aarde! Daarom vier hy vir 8 dae lank fees.” (AVODAH ZARAH 8a)

Die fees van Chanukah het ontstaan in die tydperk van die Tweede Tempel toe die Grieke in 174 BC vir Jerusalem ingeneem het. Die Grieke het die Israeliete verbied om HaShem volgens Sy voorskrifte te aanbid. Hulle plaas toe boonop hulle eie afgode in die Tempel en dwing die volk om Hellinistiese leerstellings te volg. Geweldig baie Jode word doodgemaak omdat hulle weier en diegene wat oorbly val toe maar gedweë in by die nuwe reëls. Daar is egter ‘n klein groepie Jode wat onder die leiding van die Hoëpriester, Mattatias, besluit om teen die Grieke te rebeleer. Hulle onttrek na die berge van Judea in ‘n poging om hulle geloof suiwer te hou en staan later bekend as die Maccabees. Die Grieke probeer hulle bes om hierdie groepie rebelle uit te wis, maar die Maccabees beskerm hulself met guerilla oorlogvoering.

Op die 25ste KISLEV oorwin die Maccabees onverwags die hele Griekse weermag en hulle neem Jerusalem, asook die Tempel terug. Hulle verwyder al die drogbeelde uit die Tempel uit en wy dit opnuut aan HaShem toe. Maar wanneer hulle die menorah wil aansteek, ontdek hulle dat daar slegs ‘n enkele flessie olyfolie oor is. En volgens voorskrif neem dit die priesters gewoonlik ‘n volle 8 dae om nuwe olie te maak. Maar in geloof en volle vertroue steek hulle die menorah brand met die flessie olie. En op ‘n bo-natuurlike wyse hou die menorah inderdaad aan met brand vir die volle 8 dae totdat die nuwe olie gereed was.

Die chanukiah menorah, wat as simbool van hierdie gebeure ontwerp is, het 9 arms in plaas van die 7 arms van die Tempel menorah. Dit verwys na die bo-natuurlike Lig waarmee die menorah gebrand het vir ‘n volle 8 dae lank, met slegs 1 dag se olie in die lampies.

KISLEV is die 9de maand en in gematria is 9 ‘n baie unieke syfer, want elke vermenigvuldigde waarde daarvan kan wiskundig weer bereken word om 9 te kry: byvoorbeeld 144 word opgebreek as: 1 + 4 + 4 = 9 en 153 word opgebreek as 1 + 5 + 3 = 9 asook 666 word opgebreek as 6 + 6 + 6 = 36, wat weer opgebreek word as 3 + 6 = 9.

Die 9de letter van die Hebreeuse Alephbet is die: TET. In paleo prenteskrif word dit geskryf as ‘n mandjie en dit verteenwoordig: goed / kwaad, knoop / verdraai, oordeel / skulderkenning en ook vrugbaarheid.

Die letter TET is in die vorm van ‘n houer wat iets goeds bevat, maar die inhoud daarvan is nog versteek. Volgens Joodse tradisie word die letter vergelyk met die baarmoeder waarin die baba vir 9 maande lank besig is om te ontwikkel. Dit gee dus oorsprong aan nuwe lewe – of verteenwoordig ‘n nuwe begin!

Die eerste keer wat die letter TET in die Skrif voorkom, is in die woord: TOV, wat beteken: goed. Toe sien God dat die lig goed was .. GENESIS 1:4

In die oorspronklike Hebreeuse teks van GENESIS 1:4 vind ons ‘n ongewone verskynsel in die letter TET – daar is klein kroontjies aan die bo-punt daarvan aangebring, soos dikwels ook by ander letters gedoen word. Maar die verskil met hierdie spesifieke TET is dat daar 4 kroontjies is, instede van die 3 kroontjies wat normaalweg aangebring word. Joodse skrifgeleerdes verduidelik dat die rede daarvoor ter aanduiding van TET se unieke gematria is: want 9 x 4 =36. En 3 + 6 = 9!

Die Skrif beskryf die eerste lig wat geskep is as: goed, en dit verwys na onvoorwaardelike guns en voordeel. Niemand sal die pyn wat gepaardgaan met geboortegee as goed beskryf nie, maar almal erken dit is voordelig, want dit gee oorsprong aan nuwe lewe. As ons nou na die hele sin van GENESIS 1:4 in Hebreeus kyk, lyk dit so:  VeYar Elohim Et HaOr Ki Tov! Hierdie sin het ‘n numeriese waarde van 963, wat verdeelbaar is deur 9 – dit is die waarde van die letter TET! Hierdie eerste lig wat dus as goed beskryf is, verwys vir ons na die Verlosser van die mensdom, Yeshua ons Messias, wat toepaslik in JOHANNES 1:8 genoem word: die lig van die wêreld. Daarom kan ons effektief aflei dat die Naam van die Messias inderdaad versteek is in die eerste letter TET wat in die Skrif voorkom!

In MATTEUS 6:6 nooi Yeshua sy Bruid uit om na ‘n versteekte, geheime plek te gaan: Maar wanneer jy bid gaan in jou binne-kamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar beloon. Ons binne-kamer is ‘n plek waar daar geen afleidings of hindernisse is nie. Dis ‘n plek waar ons aandag slegs op HaShem toegespits is. Yeshua het die voorhangsel wat die Allerheiligste vir ons bedek het, kom skeur met Sy bloed en sodoende vir ons die weg na die Teenwoordigheid van HaShem oopgemaak.

In GALASIËRS 5:22 lys Paulus vir die gemeente van Christus 9 vrugte van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.

Maar daar is ‘n ander teenstrydige aspek aan die letter TET , want dit lyk ook soos ‘n slang wat opgerol is in ‘n mandjie. Dit beteken die letter TET kan dus beide goed of kwaad verteenwoordig. Hoewel die eerste gebruik daarvan na goedheid verwys, moet ons altyd God se waarskuwing aan Kain ingedagte hou: die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. GENESIS 4:7

Tet 9 | Gospel

As bewys hiervan vind ons in LUKAS 10 die verhaal waar Yeshua 70 dissipels uitstuur: Hy sê toe vir hulle: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min .. Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe in .. Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het. En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie.

Die Hebreeuse woord vir “Waarheid” het ook ‘n gematria van 9. Maar meer nog: die Hebreeuse spelling van Waarheid bevat die 1ste, die middelste en die laaste letters van die Hebreeuse alephbet. Die rabbi’s leer dus dat die Waarheid onveranderlik is, want dit is in die begin, en regdeur die middel – tot aan die einde – ewe waar. Net soos HaShem verander die waarheid nooit nie.

Die 9de uur van die dag word volgens Joodse tradisie as gebedstyd toegewy. Yeshua het Sy lewe oorgegee as offer op die 9de uur van die dag.

Die eerste oorlog in die Bybel vind plaas tussen 5 konings uit die noorde teen 4 konings uit die Suide. Dit tel op na 9. Die Tempel in Jerusalem is twee keer verwoes – albei kere op die 9de dag van die maand AV.

Abram was 99 toe HaShem sy naam verander het na Abraham en ‘n ewige verbond met hom opgerig het. Sarai was 90 jaar oud toe HaShem haar naam verander het na Sarah en die belofte aan haar gemaak het dat sy ‘n seun sal kry. (GENESIS 17)

Yeshua sal 99 skape laat staan om een verlorene te gaan soek. (MATTHEUS 18:12) Uit 10 melaatses het 9 weggegaan sonder om eer aan God te gee vir hulle genesing. Slegs een vreemdeling het teruggekom om Yeshua te aanbid. (LUKAS 17) Die laaste fees van HaShem is ‘n oesfees; net soos die einde van dae gekenmerk sal word aan ‘n tyd van oorlog en oordeel. ‘n Oes kan nie ingebring word sonder om die kaf van die koring te skei nie.

» BETEKENIS VAN DIE STAM TOEGEKEN AAN DIE MAAND:

Die stam wat aan KISLEV toegeken word is die stam van Benjamin. Benjamin beteken: my regterhand en: jy sal guns ontvang.

Die seën wat Jakob oor sy seun Benjamin uitspreek is as volg: Benjamin is ‘n wolf wat verskeur; in die môre eet hy sy prooi en in die aand deel hy buit uit.

Jakob se seën oor sy jongste seun profeteer dat hierdie kleinste stam van Israel gedugte soldate sal wees. Die profesie is egter 3-delig en dit verwys ook na 2 afsonderlike tydperke in die stam se voortbestaan, nl. oggend en aand. Daar word 2 verskillende aksies beskryf in die profesie: verskeur en verdeel. Verder is daar ook twee gevolge van die aksies: prooi en buit. Dit dui op ‘n tipe “voor” en “na” situasie in die toekoms van hierdie stam.

Die Skrif noem 4 persone wat uit hierdie stam afkomstig was en wat prominente rolle gespeel het in die geskiedenis van Israel: Ehud was ‘n groot vegter wat Israel uit die kloue van Moab gered het in Rigters 3:12. Saul was die eerste koning van Israel, soos aangeteken staan in 1 Samuel 9:15-27. Nàdat die Babiloniese ballingskap beeindig is, het baie Jode steeds in Persia bly woon. Hier het HaShem vir Mordecai en Ester gebruik om die Jode van algehele uitwissing te red, volgens Ester 2:5-7. En in die Nuwe Testament skryf Paulus met trots dat hy ook uit hierdie stam afkomstig is in Romeine 11:1 en as bevestiging in Fillipense 3:4-5.

Die oorlogsugtigheid van hierdie kleinste stam van Israel was berug en dit het byna gelei tot die totale uitwissing van die hele stam, as gevolg van ‘n gruwelike daad wat die inwoners van Gibea gepleeg het. Rigters 19 vertel die verhaal van ‘n Levitiese man wat in die grondgebied van Efraim gebly het. Hy gaan kry vir hom ‘n vrou in Betlehem, wat deel was van Juda se grondgebied. Nà verloop van tyd hoereer die vrou egter en sy gaan terug na haar vader se huis in Bethlehem.

Vier maande later reis die Leviet agter haar aan in ‘n poging om haar te probeer terugwen. Hy vertoef vir 5 dae in die huis van sy skoonvader en daarna begin hy die terugreis na sy huis saam met sy vrou. Teen skemer bereik hulle die dorp Jebus (wat later Jerusalem genoem is) en die Leviet se kneg raai hom aan om daar te gaan oornag. Die Leviet weier egter om na ‘n vreemde stad uit te draai waar daar nie van die kinders van Israel woon nie. Hulle reis dus verder tot in Gibea, wat deur Benjaminiete bewoon was. Net toe hulle gereedmaak om op die plein van die stad te oornag, kom daar ‘n ou man uit die veld van sy werk af en hy nooi die Leviet om by hom in sy huis te oornag.

Terwyl hulle egter eet en drink, omsingel die manne van die stad meteens die huis. Hulle klop hard aan die deur en vra die eienaar om die gas wat hy ingeneem het na buite te bring sodat hulle hom kan verkrag. Die man van die huis gaan na buite en probeer sy bes om hulle te oorreed om nie so ‘n skandelike daad te begaan nie. Die manne wil egter nie na hom luister nie. Daarop gryp die Leviet sy vrou en bring haar na buite. Die manne van die stad mishandel haar die hele nag lank totdat die son opkom. Teen dagbreek val die vrou voor die ingang van die ou man se huis neer met haar hande op die drumpel. Die Leviet gaan uit en beveel haar om op te staan, maar niemand antwoord nie. Daarop laai hy haar op sy esel en reis terug na sy blyplek. Toe hy in sy huis kom, neem hy ‘n mes en sny die lyk van sy vrou in twaalf stukke op. Hy stuur die stukke oor die hele grondgebied van Israel rond sodat almal die gruwel kan aanskou.

Daarop trek al die stamme van Israel in ‘n vergadering bymekaar in Mispa in die Teenwoordigheid van HaShem. Hulle was 400 000 man te voet wat die swaard uittrek. Die stam van Benjamin het gehoor dat die ander stamme bymekaarkom, maar trek nie saam op nie. Die Levitiese man lewer sy getuienis van wat in Gibea met hom en sy vrou gebeur het voor almal.

En die hele volk staan soos een man op teen die stam van Benjamin. Hulle besluit om Benjamin te vergeld vir die skandelike daad wat hulle begaan het. Daarom stuur die stamme van Israel boodskappers deur die hele grondgebied van Benjamin en vra hulle om die slegte manne van Gibea uit te lewer sodat hulle om die lewe gebring kan word. Sodoende sal die kwaad uit Israel uitgeroei word.

Die Benjaminiete weier egter om dit te doen. Hulle trek toe self bymekaar om oorlog te gaan maak teen die ander 11 stamme van Israel. Hulle was egter slegs 26 000 man, plus die 700 uitgesoekte manne van Gibea, wat almal links was en ‘n klip kon slinger sonder om te mis.

Daarop gaan raadpleeg die 11 ander stamme weer vir HaShem in Bet-el om te hoor of hulle teen hulle broer moet veg. En HaShem antwoord: Stuur Juda eerste uit. Maar op dié dag het die manne van Benjamin 22 000 man uit Israel teen die grond vernietig. Toe gaan ween die ander 11 stamme voor HaShem en vra: Moet ons weer nader trek om te veg teen ons broer? En HaShem antwoord: Trek teen hom op!

Op die 2de dag vernietig die manne van Benjamin nog 18 000 manne van Israel teen die grond. Daarop gaan die hele volk na Bet-el en hulle ween voor die aangesig van HaShem. Hulle vas die hele dag lank en bring tot die aand toe brandoffers en dankoffers aan Hom. Daarna vra hulle weer of hulle teen hulle broer moet gaan veg. En HaShem sê: Trek op, want môre sal Ek hom in jou hand gee.

Gevolglik omsingel die 11 stamme van Israel vir Gibea en op die 3de dag toe die manne van Benjamin teen hulle broers optrek, verslaan HaShem vir Benjamin voor Israel. Daar is 25 100 manne uit die stam doodgemaak. Toe sien die kinders van Benjamin dat hulle verslaan is en hulle probeer opnuut om te ontvlug, maar nog 18 000 man word verslaan. Toe vlug die res na die woestyn, na die rots Rimmon. Maar in die nageveg op die grootpaaie is 5 000 verslaan en uit dié wat agternagesit is, het nog 2 000 manne ook gesneuwel. Uiteindelik kom daar tog 600 manne weg. Hulle bereik die rots Rimmon en bly vir 4 maande daar, want die Israeliete het al die stede in Benjamin se gebied aan die brand gesteek.

Verder sweer die 11 stamme van Israel dat niemand sy dogter aan ‘n Benjaminiet as vrou sal gee nie. En al die manskappe kom hierna weer in Bet-el bymekaar voor die aangesig van HaShem. Hulle vra met groot geween waarom dit in Israel moes gebeur dat daar vandag een stam vermis word. En die kinders van Israel het hulle broer Benjamin jammer gekry. Toe beraam hulle ‘n plan om aan die oorblywende manne van Benjamin vroue te voorsien.

Hulle stuur soldate na die dorp Jabes om al die inwoners daarin, behalwe die jongmeisies, uit te roei. En hulle tref 400 meisies daar aan wat nog geen man gehad het nie. Die 11 ander stamme bring die meisies as ‘n vredesoffer na die manne van Benjamin. En omdat daar nie genoeg vroue vir die 600 manne was nie, tref hulle ‘n verdere reëling, wat die manne van Benjamin toelaat om vir hulle vroue te “vang” tydens die jaarlikse fees wat in Siloh gehou word op die dag van Tu’B AV. Wanneer die jongmeisies van die volk op daardie dag uitgaan om in die wingerde te dans, mag die Benjaminiete vir hulle vroue kies.

Volgens Joodse tradisie begin ‘n dag teen skemer. En dit is hier waar die “na”-gedeelte van Benjamin se profesie ook begin. Teen die einde van die dag wanneer ‘n nuwe een begin. Hier eindig Benjamin se tydperk van verskeuring en begin die tydperk waarin hulle die buit verdeel.

Hierdie “na”-profesie wat oor Benjamin gespreek is bevat egter ook 2 aspekte: Eerstens in die persoon van Saulus van Tarsus, soos hy getuig in 1 TIMOTHEUS 1:15 ..ek dank Christus Jesus, ons Here, wat my krag gegee het en my getrou geag het, en wat my in die bediening gestel het – vir my wat vroeër ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Deur middel van Paulus het daar nou uit die stam van Benjamin ‘n persoon gekom wat God kragdadig dien, soos hy in 2 TIMOTHEUS 4:7 getuig: Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.   

Daar is egter ook ‘n toekomstige vervulling van hierdie profesie wat ons in OPENBARING 7:8 aantref, wanneer daar gedurende die groot verdrukking 12 000 uit Benjamin se stam, saam met die 12 000 uit elke ander stam van Israel, die wêreld se nasies gaan bereik met die evangelie van Yeshua. As gevolg hiervan sal daar uiteindelik ‘n groot menigte – wat niemand kan tel nie – uit alle nasies, stamme, volke en tale voor die troon van die Lam staan, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande.

Sò sal ook die 2de aspek van die “na”-profesie oor Benjamin plaasvind tydens die 1 000 jaar vredesryk van Messias wanneer Benjamin saam met al 11 ander stamme weer grond sal besit in die heilige land. Volgens hierdie profesie wat in ESEGIëL 48:32 uitgespreek is, sal Benjamin ook saam met Josef en Dan ‘n poort hê aan die oostekant van die nuwe Jerusalem. Die apostel Johannes getuig dieselfde in sy visioen: En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal … En dit het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel. OPENBARING 21:10-12 

Wat ‘n glorieryke einde! Hoe groot is God se genade! Die stam van Benjamin leer ons groot waarhede: Eerstens, God sien mense nie soos mense hulle sien nie, want Hy kyk na die hart. God sien ‘n dapper vegter in Benjamin. Die ander stamme sien hulle jongste broer en die kleinste stam onder hulle. Maar God sien meer: hy sien wel iemand wat verskeur, maar ook iemand wat uiteindelik die buit verdeel.

Die tweede les omtrent Benjamin lê vir ons opgesluit in die verskil tussen die twee nature van die twee persone met die naam Saul, wat albei afkomstig was uit hierdie stam. Koning Saul was die toonbeeld van ‘n sondige natuur en die mens se volgehoue rebellie teen God. Hy is uiteindelik aan homself oorgegee. Aan die anderkant, is Saul van Tarsus vir ons die toonbeeld van die menslike natuur wat deur God verander word van ‘n moordenaar af tot ‘n ywerige apostel wat homself prysgee ter wille van die evangelie. Paulus is die voorbeeld van dit wat Hashem in die lewe van ‘n gelowige doen wanneer ons Yeshua ons Messias in geloof aanneem.

» BETEKENIS VAN DIE EDELSTEEN TOEGEKEN AAN DIE STAM VAN BENJAMIN:

Die edelsteen op die priesterlike borsplaat vir die stam van Benjamin is die Opaal. Die kleur daarvan is soos ‘n reënboog en dit dui op heiligheid, asook op die vlekkelose Bruid van die Lam.

» BETEKENIS VAN DIE KONSTELASIE TOEGEKEN AAN DIE MAAND:

Die konstelasieteken vir KISLEV is Sagittarius – Boogskutter. Dit is ‘n verwysing na geestelike oorlogvoering. Hierdie is dus ‘n belangrike maand waarin dit vir ons nodig sal wees om die volle wapenrusting van die Gees aan te trek, sodat ons kan vasstaan teen die vyand.

» BETEKENIS VAN DIE HEBREEUSE LETTER VIR DIE MAAND:

Die Hebreeuse letter wat aan die maand KISLEV toegeken word, is: SAMEKH. Die vorm van die letter lyk soos ‘n sirkel en dit verwys na ewigheid. Dit verteenwoordig die eindelose spiraal van God se verhewe glorie wat die heelal bymekaar hou, want alles is verbind aan mekaar. Tyd is lineêr, maar in ewigheid is alles aan mekaar verbind. God is buite tyd en ruimte. Hy is ewigheid. Wanneer ‘n gelowige dus HaShem se feeste volgens hulle bepaalde seisoene begin volg, neem dit jou op dieselfde sirkelgang na Goddelike glorie.  

In antieke paleo-skrif verteenwoordig die SAMEKH ‘n skild wat ondersteun of beskerm. God is altyd daar om sy kinders te ondersteun en te beskerm. Die SAMEKH begin die woord: SUKKOT, wat tent beteken. In JESAJA 40:22 staan geskryf: God het sy troon bokant die hemelkoepel, die aarbewoners is vir Hom soos sprinkane. Hy span die hemel oop soos ‘n tentdoek, oop soos ‘n tent vir die mense om onder te woon.

Die sirkelvorm van die SAMEKH verteenwoordig egter ook ‘n ring. Dit is die bruilofspand waarmee Messias Sy Bruid in die huweliksverbond met Hom verbind. Maar ‘n verbond is gekoppel aan ‘n wedersydse ooreenkoms. Daarom is die Bruid verplig om in gehoorsaamheid aan Hashem en sy gebooie te leef, anders ontneem sy haarself die beskerming wat daarmee gepaard gaan. In 2 SAMUEL 15:22 staan geskryf: Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery.   

Die SAMEKH het ‘n gematria van 60. Die priesterlike seën wat Aäron oor die volk moes uitspreek in Numeri 6:23-27 het in die Hebreeuse skrif 60 letters. Hierdie 60 letters vorm 15 woorde. SAMEKH is die 15de letter van die Hebreeuse Alephbet. Die gematria vir die woord SAMEKH is 120 – SAMEKH+MEM+KAF. Dit verwys na die dubbele seën van Hashem deur middel van die ou verbond wat nou hernu is in ons Messias Yeshua.

» BETEKENIS VAN DIE SINTUIG TOEGEKEN AAN DIE MAAND:

Die sintuig vir hierdie maand is: slaap. Ons vermoë om rustig te slaap is afhanklik van ‘n gevoel van sekuriteit en vertroue in Hashem en in Sy beskerming in ons lewens. LEVITIKUS 26 beskryf vir ons hierdie proses van Belofte en Bedreiging. En dit gaan gepaard met die opdrag dat ons in Hashem se insettinge moet wandel en sy gebooie moet hou en dit doen: Ook sal Ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrikmaak ..  

‘n Goeie nagrus gaan ook nie noodwendig gepaard met die hoeveelheid ure se slaap wat jy kry nie. Dit is ‘n welbekende feit dat die grootste geestelike leiers net met ‘n paar ure se slaap elke nag hulle werk voltooi het.

‘n Goeie nagrus word tradisioneel ook toegeskryf aan goeie drome. Wanneer iemand volkome vertroue in Hashem het, droom hy oor ‘n positiewe toekoms. Goeie drome weerspieël goeie gedagtes regdeur die dag. Daarom leer die rabbi’s ons ook die volgende: “Think good and it will be good.”

KISLEV bied aan ons die geleentheid om die genesende effek van rustige slaap te ondervind, want dit is wanneer ons slaap dat ons siele na ‘n hoër vlak van bewustheid beweeg om “die lig te sien”. Hierdie maand is dus die geskikte tyd om te mediteer oor die doel van ons lewe, om verby die grense van kleingelowigheid te beweeg en na Geestelike leiding te streef. 

In Genesis is daar 10 verhale opgeteken oor drome wat deur 7 dromers gedroom is. Nege uit hierdie 10 verhale is deel van hierdie maand se Torah porsies!

» DIE TEMA VAN DIE TORAH PORSIES TOEGEKEN AAN DIE MAAND:

Die tema van die Torah porsies vir die maand is dus gebaseer op drome, daarom staan KISLEV ook dan bekend as: Die Maand van Drome.

In die eerste porsie: Toldot – wat beteken: generasies, raak Rebekka swanger met ‘n tweeling. Esau verkoop sy eersgeboortereg aan Jakob en Isak laat toe dat die koning van die Filistyne vir Rebekka as vrou neem deur voor te gee sy is sy suster. Esau trou met vroue uit die Hettiete. Rebekka help Jakob om in sy broer Esau se plek die eersgeboorte seën te ontvang. Die Filistyne stop Isak se putte vol grond en HaShem hernu sy verbond met Isak.

Die tweeling Esau en Jakob verteenwoordig die kontras tussen gees en siel in elke mens se natuur, waar die siel volgens onbeheerste passie handel en die gees volgens beheerste intellek. 

In die tweede porsie genaamd Vayetsei – wat beteken: en hy het uitgegaan, vlug Jakob vir Esau. Hy oornag by Bet-el (die huis van HaShem) en droom van ‘n leer wat tot in die hemel reik. Jakob maak ‘n verbond met Hashem dat hy Hom hier sal kom dien indien Hashem hom bewaar en veilig terugbring. Jakob bereik sy oom Laban in Haran en vra om met Ragel te trou in ruil vir 7 jaar se diens. Na die 7 jaar verstreke is, bedrieg Laban vir Jakob en gee aan hom Leah as vrou. Jakob werk nog 7 jaar vir Ragel en sy vroue gee aan hom baie seuns.

Ons harde werk kan ‘n teken wees dat ons die eie ego se behoeftes wil bevredig òf dit kan ‘n teken wees van ons liefde vir Hashem, wat vrug dra volgens Sy Gees.

In die derde porsie vir die maand, genaamd: Vayishlach – wat beteken: en Hy stuur, is Jakob oppad terug na die land van sy vader, Isak. Hy stuur boodskappers na sy broer, Esau, in die hoop om vrede te maak. Esau trek vir Jakob tegemoet met gewapende manne. Jakob verdeel sy kamp en stuur hulle in groepe oor die Jabbok rivier. Hy bly alleen agter en stoei dwarsdeur die nag met die Engel van Hashem. Teen dagbreek slaan die Engel hom op die heup en verander sy naam na Israel. Jakob en Esau ontmoet en maak vrede. Jakob gaan bly in Shechem en sy dogter, Dinah, word verkrag. Simon en Levi neem wraak en roei die hele stad uit. Jakob trek na Bet-el, maar oppad sterf Ragel terwyl sy geboorte skenk aan Benjamin.

Wanneer ‘n mens besluit om Hashem te volg, word jy deur middel van toetse gedwing om die vlees te dissiplineer en aan die Gees onderdanig te maak.

In die laaste porsie vir die maand, genaamd: Vayeshev – wat beteken: hy het gewoon, lees ons hoe Jakob tot rus kom in die land Kanaan. Hy gee aan sy gunsteling seun Josef ‘n spesiale kleed. Josef droom dat hy oor sy broers en sy ouers sal heers en dit verhoog hulle jaloesie op hom. Wanneer hy hulle later besoek terwyl hulle in die veld skape oppas, verkoop hulle hom aan handelaars wat hom na Egipte neem. Tamar mislei Juda en raak swanger met die tweeling: Peretz en Zerach. Josef word as slaaf aan Potiphar verkoop en toe dié se vrou hom probeer verlei, gooi Potiphar vir Josef in die tronk. Josef word aangestel om die ander gevangenes te versorg en in die proses verklaar hy die drome van die Pharoah se bakker en skinker aan hulle.  

Josef was in staat om die geestelike realm van drome te interpreteer omdat die Gees van Hashem hierdie vermoë aan hom gegee het.

» BETEKENIS VAN DIE FEESTE WAT HIERDIE MAAND PLAASVIND:

Die fees bekend as CHANUKAH of die Fees van Ligte word gedurende KISLEV gevier. Die Hebreeuse woord CHANUKAH beteken: toewyding en dit gedenk die gebeure van ‘n klein groepie toegewyde Jode wat teen alle verwagting in die bose magte teen hulle verslaan het.

Die storie van die groepie Jode – wat as die Maccabees bekend gestaan het – word nie in die Bybel aangetref nie, maar is opgeteken in die Apokriewe boek met die naam Maccabees. In hierdie boek word egter glad nie melding gemaak van die wonderwerk van die olie wat vir 8 dae bly brand het nie. Hierdie deel van hulle verhaal is eers in die Gemara aangeteken rondom 500 AD.

Hoewel daar dus teenstrydighede bestaan omtrent die viering van hierdie fees, verteenwoordig CHANUKAH vir die gelowige ‘n dieper geestelike implikasie in die sin dat dit verwys na ons geloofsoorwinning oor die paaie van misleiding. Dit demonstreer ook die wonderwerkende krag van Hashem wanneer ‘n gelowige getrou bly vasstaan te midde van lewensgevaarlike magte wat jou wil dwing om die knie te buig teen boosheid.  

» KOM ONS VRA NOU VADER SE SEëN OOR DIE NUWE MAAND: KISLEV

Ons gee al ons lof en eer aan U, HASHEM ons Elohim – wat wonders gedoen het vir ons voorvaders toe U hulle uit slawerny na vryheid uit Egipte gelei het. Net so verlos U ons uit ons slawerny van sonde deur ons Messias. Mag YESHUA spoedig weer kom om ons te versamel van die uithoeke van die aarde af – die hele huis van Israel – sodat ons een kan wees – die Bruid van die Lam.

Mag HASHEM herstel en vernuwing bring aan al Sy kinders – die hele huis van Israel – gedurende hierdie nuwe maand sodat ons in vrede, vreugde en vol hoop kan leef.

Seën ook nou die land Israel en gee krag aan die hande wat sy inwoners moet beskerm. Kroon U kinders met oorwinning oor hulle vyande. Herstel Israel om ‘n land te wees wat U in alle opregtheid volg en dien, sodat hulle ‘n lig vir die nasies kan wees. En bring vrede in U heilige land.

Heilige Hemelse Vader, ons doen dan ook nou voorspraak vir alle mense in Suid-Afrika – met danksegging en smeking. Ons bid vir die regering en vir almal wat in magposisies is. Vader gee dat hulle hierdie mag nie sal misbruik nie. Gee ook dat elke Suid-Afrikaner ‘n rustige en ‘n veilige lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.

Vader, dit is U wil dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Vul ons nou opnuut met U Gees sodat ons U getroue en gewillige dienaars sal wees in alle omstandighede.

Dit alles bid ons in die kragtige Naam van YESHUA ons Messias.

Amein.