Seëngebed oor die Dag van Bevrugting

Heilige Hemelse Vader, ek seën nou die dag waarop ek in my ma se maag gevorm is. Ek seën die presiese oomblik toe twee selle uit my ouers se liggame bymekaar gekom het om my te skep.

Vader, ek seën die atmosfeer waarin ek bevrug is nou as een van suiwerheid, waarheid, liefde, vrede, vreugde en aanvaarding.

Ek dryf nou elke gedagte van vrees wat op daardie oomblik ontstaan het uit my brein uit – elke vorm van vrees vervang ek nou met die waarheid en ek verklaar: ek is goed genoeg, ek is wonderlik en mooi, ek word deur almal rondom my aanvaar en ander mense hou daarvan om by my te wees.

Vader, ek verdryf nou alle vrees uit my liggaam uit. Ek verdryf ook die gesindheid van selfverwerping, asook alle gevoelens wat my laat glo ek is niks werd nie. Ek verdryf die leuen van verwerping in elke vorm wat dit aanneem. Ek verwerp elke gevoel van onwaardigheid wat my daartoe dryf om beter te wil wees en om myself perfek te kry.

Ek verwerp die leuen dat ander slegs van my hou en my aanvaar wanneer ek perfek is. Deur die bloed van die Lam spreek ek myself nou vry van elke poging wat ek wil aanwend om perfek te wees, want ek weet nou dit spruit alles uit my vrees vir verwerping. Ek verdryf ook nou elke gedagte van skuld en van skaamte en van selfverwyt. Ek verdryf die gees van vrees, verwerping en perfeksionisme nou in die Naam van Yeshua Hamashiach!

Heilige Gees, ek nooi U nou om elke spasie en elke geheue in my DNA te vul – wat voorheen gevul was met vrees, verwerping, onwaardigheid en perfeksionisme. Kom neem elke sel in my liggaam in U beheer en wees U die enigste stem in my DNA. Roep my om heilig te wees deur die stem van waarheid in my DNA. Wees die stem van wysheid in my DNA. Leer my selle hoe om soos U te dink, om U te ken en om U opdragte getrou uit te voer.

Maak nou elke ander stem in my geheue en in elke spasie van my liggaam stil. Gee dat ek nie langer na hierdie stemme sal luister nie, want ek kies nou om na U alleen te luister. Help my deur U genade om elke stem stil te maak wat in die vorm van gedagtes na my toe kom wanneer hierdie stemme probeer om terug te kom.

Ek bring nou my DNA, my verstand en die volheid van my menswees na U LIG. Ek seën nou die oomblik van my bevrugting met die volheid van YHVH se planne en roeping vir my lewe.


Amein.