Gebed vir Vrees, Stress, Selfverwyte, Skuldgevoelens, Wraakgedagtes en Mishandeling

HIERDIE SONDES GEE AANLEIDING TOT SIEKTES SOOS: hartkwale – hoë bloeddruk, abnormale hartklop, angina (hartkrampe), hartklepsiektes en hartaanvalle; lae immuniteit – allergieë soos rhinitis (oë), conjuctivitis (neus), hoes, nies, asma, lae bloedsuiker, velprobleme en aknee, naarheid, krampe, diarree, kanker, parasiete, fungus, moegheid, slaaploosheid, phobias, angsaanvalle, swak geheue, swak konsentrasie; dermkwale – hardlywigheid, diarree, naarheid, krampe, maagsere, sooibrand, wanabsorbsie; vrugbaarheidsprobleme – ongereelde periodes en endometriose; abnormale groei in kinders; spierspanning – hoofpyne, nekpyn, skouerpyn, rugpyn; virusse en verkoue; hoë vlakke van die stress hormoon cortisol verhoed dat wonde genees, veroorsaak inflammasie en verminder beendigtheid.

Heilige Hemelse Vader, ek kom na U toe in die Naam van Yeshua en erken dat ek steeds met tye die sonde van vrees, angs en kommer met my lewe dien. Ek laat die gees van vrees toe om my gedagtes te vorm en soos ek in ooreenstemming kom met hierdie denkpatrone word ek een met die sonde asof dit ekself is. Vader, ek bely my aandeel in hierdie sonde en ek vra vergifnis dat ek die leuens glo. Vader, in die Naam van Yeshua vra ek U nou opnuut om die vloek van hierdie boosheid uit my en my nageslagte se lewens te verwyder.

Ek vergewe nou elke persoon wat my al ooit seergemaak, te na gekom of mishandel het. Dankie dat U my ook vergewe deur die bloed van Yeshua wat my reinig van alle sondes.

Vader, ek sukkel om probleme in my werk, my finansies en my verhoudings te hanteer. Daar is soveel dinge wat ek nie weet hoe om op te los nie. Ek gee dit alles nou in U hande oor. Ek vra U om dit op te los en maak nou die keuse om U ten volle te vertrou. Ek maak op U staat met my hele hart en verstand om al my probleme uit te sorteer, sonder om op eie insig en begrip staat te maak en sonder om angstig te bly voel. Wys aan my wat my aandeel in die oplossings is.

Dankie dat ek nou nie meer daaroor hoef te bekommer of angstig te wees nie. Ek raak nou stil en vind vrede en rus in U, want ek weet dat U my nooit in die steek sal laat of my sal verlaat nie.

In die Naam van Yeshua neem ek nou outoriteit oor die gees van Vrees – wat in my lewe ingekom het deur middel van gebroke verhoudings. Ek neem outoriteit oor die gees van Bitterheid. Ek breek jou mag nou deur die bloed van Yeshua Hamaschiach en beveel jou om weg te gaan uit my eie lewe sowel as uit die lewens van my kinders!

In die Naam van Yeshua bevry ek myself nou van die vrese wat my teister. Ek bevry myself van perfeksionisme, van prestasie en van die begeerte om ander tevrede te stel. In die Naam van Yeshua bevry ek myself van die vrees om te misluk – wat my dryf om alles wat ek doen en myself perfek te kry. Ek besluit vandag om myself toe te laat om swak te wees en om foute te maak, want daar staan geskryf dat HASHEM se krag tot volle werking kom wanneer ek swak is en dat die regverdige sewe keer sal val, maar dat HASHEM hom weer oprig!

Ek bevry myself van die vrees vir mense en van wat ander van my dink. Ek bevry myself van minderwaardigheidsgevoelens en neem outoriteit oor die bose gees wat my daarvan aankla, wat my Minderwaardig laat voel en my laat glo dat ek nie so goed soos ander is nie. Jy is ‘n leuenaar! Ek breek nou jou krag deur die bloed van Yeshua. Ek beveel jou om uit my lewe weg te gaan en nooit weer terug te kom nie in die Naam van Yeshua!

Ek bevry myself nou van hartseer en wanhoop. Ek neem beheer oor die gees van Swaarmoedigheid wat aan my kleef en ek breek jou mag in die Naam van Yeshua! Gaan weg van my af en kom nooit weer terug nie!

Vader, genees asseblief my gebroke hart en maak my hart van nou af oop en ontvanklik vir U vreugde en vir die perfekte liefde waarmee U alle vrees uitdryf.

Ek beveel al my onsekerhede en vrese wat veroorsaak dat my liggaam cortisol vrystel om weg te gaan in die Naam van Yeshua! Ek spreek ‘n bloedoortapping in my beenmurg in. Ek beveel my immuunstelsel nou om te herstel tot volle sterkte in die kragtige Naam van Yeshua!

Ek bevry myself van die vrees dat dinge kan skeefleep. Ek bevry myself van wanhoop. Ek bevry myself nou van elke gruwel en monster en die vrees van boosheid in my lewe in die Naam van Yeshua Hamaschiach!

Vader, ek bevry myself van die vrees en die pyn van verwerping. Dit maak nie saak wie my verwerp het nie, want U alleen is my bron van liefde en van lewe en dit is tyd dat ek ophou om ander meer te ag as U en sodoende van hulle afgode te maak. As iemand my nie liefhet nie, is dit hulle verlies. HASHEM is my Vader en Yeshua is my eggenoot tot in alle ewigheid.

Vader, ek bevry myself nou van my afhanklikheid van ander mense – wat my nooit op die regte wyse sal liefhê nie. Ek spreek nou vrede in my gemoed wat ek nog nooit voorheen gehad het nie omdat ek nooit wou aanvaar dat U my liefhet en my begeer met ‘n jaloerse hart nie. Vader, U het my uitgekies van voor die grondligging van die wêreld af, ek is U oogappel, my naam is in U handpalm gegrafeer, Yeshua het vir my gesterf en ek is Sy bruid. Wat meer kan ek vra?

Ek bevry myself nou ook van die vrese en onsekerheid wat as gevolg van gebroke verhoudings en verwerping ontstaan het, want ek aanvaar nou U gees van aanneming tot kind en roep uit: Abba Vader! Ek bevry myself van ‘n verharde hart wat my nie wil toelaat om ander te vertrou en myself weerloos te laat nie. Ek bevry myself van die vrees om liefde te ontvang en te gee.

Vader, ek maak my hart nou oop en ontvanklik om U perfekte liefde te ontvang wat alle vrees uitdryf. Ek stel myself oop vir die liefde van Vader en vir die liefde van Yeshua ons Messias en vir die werk van die Heilige Gees. Daar staan geskryf dat elkeen wat U Naam aanroep gered sal word. Vader, red my nou van my vrese, angs en onsekerheid.

In die Naam van Yeshua beveel ek my hypothalamus om rustig te wees. Vader, help my, wees my genadig en gee my die nodige krag en standvastigheid om my denkpatrone te verander, terwyl ek begin om die dinge wat U my leer te oordink.

Amein