Gebed vir Verlossing van Selfhaat, Minderwaardigheid, Kluisenaarskap, Swak menseverhoudings, Woede-uitbarstings, Bitterheid, Onvergewinsgesindheid en Verslawings

HIERDIE SONDES GEE AANLEIDING TOT SIEKTES SOOS: migraines, hoofpyne, hoë cholesterol, diabetes, rumatiek en gout, osteoporose, scoliosis, spatare, depressie, slaaploosheid, obsessiewe gedrag, alkolisme, rook, vraatsug en oorgewig, pornografie en seksuele wangedrag

Heilige Hemelse Vader, ek vra uit my hart uit vergifnis dat ek dinge sê soos: ek haat my liggaam, ek haat my periode, ek haat my hormone en ek haat wie ek is. Vergewe my omdat ek die gees van beskuldiging se leuens glo dat ek waardeloos en nutteloos is.

Ek erken nou dat U my so liefhet dat Yeshua ter wille van my gesterf het. U aanvaar my met goedkeuring en U kies my as U geliefde kind – in wie U plesier vind. U liefde vir my hang nie af van wat ek doen nie. Al maak ek foute, U bly altyd lief vir my. Daarom seën ek nou my ligaam en aanvaar my hele wese as ‘n gawe uit U hand. Ek seën my hormone en ek wy nou my hele liggaam toe aan Yeshua Hamaschiach. Vader, stort nou die bloed van U Seun oor my uit en bring genesing in my hele liggaam. Spreek vrede in my gemoed net soos U die storms daarbuite beheer en stilmaak. Leer my nou hoe om met myself en met die ritmes van my liggaam in vrede saam te leef.

Ek onthef myself van alle skuldgevoelens. Ek besef ek het een geword met sonde asof dit ekself is en blameer myself met bitterheid vir al die foute wat ek deur die jare al gemaak het. Ek voel skuldig, onwaardig, skaam en minderwaardig teenoor ander. Maar ek is nie skuldig nie! Yeshua oordeel my nie; Hy tree elke dag vir my by U in, Vader, en daarom oordeel ek myself ook nie langer nie.

Vader, ek bely my bitterheid en onvergewinsgesindheid teenoor myself en ek vergewe myself nou. Ek neem nou outoriteit oor die gees van Beskuldiging en stuur jou weg uit my lewe uit om nooit weer terug te kom nie in die kragtige Naam van Yeshua Hamaschiach!

Ek erken dat ek myself met ander vergelyk en dan ontevrede voel met wat ek het of wat ek is. Die Woord leer ons dat jaloesie, afguns en kompetisie met ander mense ‘n vloek oor ons lewens bring – wat siektes veroorsaak. Vader, vergewe my.

Van vandag af gaan ek net die beste doen wat ek kan. Ek wil nie meer die dinge begeer wat ander het of wat ander is nie, tensy U dit aan my gee. Ek begeer net dit wat U vir my begeer. Help my om myself nie met ander te vergelyk nie, maar om my eie unieke self te geniet en te waardeer. Dankie dat ek nou weet U het ‘n spesifieke plan en doel met my lewe. Bring vrede in my hart sodat ek ten volle tevrede met myself kan wees. U is al wat ek nodig het en U is meer as genoeg. Maak my honger vir meer van U, want U alleen kan al my behoeftes volledig bevredig.

Ek bevry myself ook nou van die vloek wat ek oor myself uitspreek deur te sê ek wil nie lewe tot 90-100 jaar nie. Ek weet nou dat dit U wil is vir elke mens op aarde om te leef tot 120 jaar. Yeshua se bloed maak my regverdig en heilig voor U, daarom wil ek van vandag af in gehoorsaamheid aan U Woord begin leef. U kroon my met glorie en met eer. U gee my heerskappy oor alles wat U geskape het. Die onmeetlike en onbeperkte krag van Adonai Elohim is binne-in my, daarom is geen situasie of omstandighede of persoon vir my te moeilik of onmoontlik om te hanteer nie. Ek kan alles doen wat Yeshua op aarde kon doen en ek sal ook groter dinge kan doen! Versterk nou my geloof deur U Gees – sodat die res van my lewe vir U tot seën en verheerliking sal wees.

In die Naam van Yeshua neem ek nou outoriteit oor die gees van Dood en die gees van Sieklikheid. Ek breek die mag van die generasie vloek in my stamboom wat hoë cholesterol / spatare / aneurismes meebring. Deur die bloed van Yeshua beveel ek julle om uit my lewe en die lewens van my nageslagte uit weg te gaan en nooit weer terug te kom nie!

In die Naam van Yeshua spreek ek ‘n skeppende wonderwerk in die binne-wande van elke persoon in ons gesin se are. Ek beveel alle are om ten volle te genees. Ek beveel die cholesterol in ons are om op te droog en weg te spoel – sodat ons bloed vrylik deur ons are kan vloei in die Naam van Yeshua Hamasciach!

Amein