Gebed vir Geloof

Heilige Hemelse Vader, ek kom na U toe a ‘n gebroke mens, wat besef dat ek niks uit eie krag kan doen nie. Ek smag na U met my hele hart, my hele siel en met my hele verstand.

Ek is ‘n ellendige mens want die goed wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek weet nou dat dit nie ek is nie, maar die sonde wat in my vlees heers. Vader, ek skei daardie sonde nou van myself. Ek is nie my sonde nie.

Ek glo U is ‘n genadige Vader wat altyd bereid is om my weer en weer te vergewe. Maar ek glo ook my ongehoorsaamheid breek U hart en ek wil nie langer so leef nie.

Vader, ek bely nou my twyfel en my ongeloof in U, wat my verhoed om U ten volle met my hele lewe te vertrou.

In die Naam van Yeshua neem ek nou beheer oor die gees van twyfel en ongeloof in my hart en ek breek die mag daarvan oor my lewe deur die bloed van ons Messias. Ek beveel jou om weg te gaan uit my lewe en om nooit weer terug te kom nie!

Vader, vir U is niks onmoontlik nie en net sò is ek ook in staat tot alles deur die krag van U Gees wat in my werk wanneer ek in U glo. Dankie dat U vir my genoeg geloof gee. In U liefde en deur my geloof, is ek meer as ‘n oorwinnaar oor elke situasie in my lewe. Vader, vul my nou met U Gees en leer my hoe om U elke oomblik van my lewe te dien in geloof, gehoorsaamheid en gewilligheid.

Amein