Gebed vir Belydenis van Sondes deur ons Voorvaders

Heilige Hemelse Vader, ek besef nou dat ek met tye steeds die sonde dien met my leefwyse – net soos my ouers en hulle ouers voor my gedoen het. En net soos hulle, maak ek dan die deur oop vir die vloek van siektes in my lewe en in my kinders s’n. Ek kan sien hoe dit ons almal se lewens affekteer en ek neem nou verantwoordelikheid vir my aandeel daarin, want ek wil nie langer toelaat dat dit oorgedra word op my nageslagte nie.

Ek bely nou alle ongehoorsaamheid, rebellie, perversie, towery, heksery, waarsêery, sataniese praktyke, afgodery, seksuele onreinheid, voorhuwelikse seks, egbreuk, hoerery, mishandeling, kwaadpraat, onmin, angs, vrees, selfhaat, selfverwyt, skuldgevoel, jaloesie, afguns, bitterheid, vraatsug en passiwiteit. Vader, vergewe my. Was my met die bloed van Yeshua. Laat Sy bloed my en elkeen in my gesin nou bevry van die vloek van elkeen van hierdie sondes.

Ek aanvaar nou vergifnis deur die bloed van Yeshua vir my sondes, sowel as die sondes van my voorvaders. Mag die Gees van heiligmaking Sy volle werk in my doen. Ek bid dat U nou vir my en elkeen in ons gesin geestelik sowel as fisies sal genees, regdeur ons hele liggaam tot in ons DNA. Vader, doen ‘n wonderwerk deur U skeppingskrag in ons en herstel ons gene soos wat U dit oorspronklik beplan het van voor die grondligging van die wêreld af.
Ek beveel ons gene om heel en perfek te word in die kragtige Naam van Yeshua Hamaschiach!

In die Naam van Yeshua breek ek die mag van alle oorerflike boosheid in my stamboom – wat ontstaan het weens ‘n goddelose orde van leierskap in ons gesinne. Dit bring siektes soos ADHD, disleksie, kleurblindheid, outisme, hardhorendheid en homoseksualiteit mee.

In die Naam van Yeshua neem ek outoriteit oor die doofstom geeste. Deur Sy bloed beveel ek julle om uit ons gesin se lewens uit weg te gaan en nooit weer terug te kom nie! Ek beveel ADHD en outistiese eienskappe om te verdwyn! In die Naam van Yeshua beveel ek simbool verwarring om te herstel. Ek beveel disleksie en kleurblindheid om te verdwyn! In die Naam van Yeshua breek ek nou die mag van haat teenoor die teenoorgestelde geslagte in myself en in my nageslagte!

In die Naam van Yeshua bevry ek nou almal in die gesin van die woede, onmin en rebelsheid wat outisme veroorsaak. Deur die bloed van Yeshua beveel ek elke onrein gees wat outisme veroorsaak om weg te gaan uit ons lewens uit en om nooit weer terug te kom nie!

In die Naam van Yeshua beveel ek elke brein in ons gesin om hervorm te word en te funksioneer soos wat Adonai Elohim dit beplan het voor die grondligging van die wêreld af!

In geloof en volle vertroue dank ek U nou vir ons genesing, Vader, deur die wonde van Yeshua Hamaschiach!