Leer my, Yahuwah, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam.
Psalms 86:11

 

 

 

 

 

 

Volgens die HAT is "Vrygespreek" die werkwoord van "Vryspreek" en die woorde "vry" en "onskuldig verklaar" word ter verduideliking gegee.

Wat verstaan jy onder "Vrygespreek"?

Besoek gerus die "Vrygespreek" Blog